รายละเอียดทัวร์

🔥⚡✨ โปรแกรม มหัศจรรย์..หลวงพระบาง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว 4 วัน 3 คืน 🔥⚡✨

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ • หลวงพระบาง • วัดวิชุน • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด

วันที่ 2 : พระราชวังเก่า • วัดเชียงทอง • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • น้ำตกตาดกวางสี  น้ำตกแก้วมงคล 

วันที่ 3 : ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดแสน • บ้านผานม • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • ถ้ำนางฟ้า • บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง 

วันที่ 4 : วังเวียง • เวียงจันทน์ • พระธาตุหลวง • ประตูชัย • ศูนย์หัตถกรรม • สนามบินนานาชาติเวียงจันทร์ • กรุงเทพฯ

แชร์เรื่องนี้ :

Recommend!

โปรแกรมทัวร์แนะนำ