รายละเอียดทัวร์

🎊🔥🎊🌿🍀❄⚡🛫🏦✨🔥โปรแกรม มหัศจรรย์…ฮ่องกง นองปิง ลันเตา ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน 🎊🔥🎊🌿🍀❄⚡🛫🏦✨🔥

สนำมบินเช็กแลปก๊อก • อ่ำววิคตอเรีย • Avenue of Star &Symphony of Lights

น่ังกระเช้ำนองปิง + พระใหญ่เทียนถำน หรอื สวนสนุกดิสนีย์แลนด์หรือ อิสระท่องเที่ยวเต็มวันตำมอัธยำศัย

 

แชร์เรื่องนี้ :

Testimonial

รีวิวจากลูกค้า

  • KhemKhem

    “หนูไปเที่ยวกับพ่อและพ่อบอม สนุกมาก ๆ ค่ะ ขอบคุณพ่อบอมที่เลี้ยงไอศครีมนะคะ <3”

Recommend!

โปรแกรมทัวร์แนะนำ