รายละเอียดทัวร์

🎊🔥🎊⚡โปรแกรม มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน  🎊🔥🎊⚡

DAY 1 – Day 5

ชิมชาอู่หลง • น่ังรถไฟอาลีซาน • Miyahara Ice Cream • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์
มาร์เก็ต

โรงละครแห่งชาติไถจง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

 

เมืองนิวไทเป • อุทยานเยห๋ ลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน • เมืองไทเป • GERMANIUM •
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89)

แชร์เรื่องนี้ :

Testimonial

รีวิวจากลูกค้า

  • KhemKhem

    “หนูไปเที่ยวกับพ่อและพ่อบอม สนุกมาก ๆ ค่ะ ขอบคุณพ่อบอมที่เลี้ยงไอศครีมนะคะ <3”

Recommend!

โปรแกรมทัวร์แนะนำ