รายละเอียดทัวร์

Taiwan is calling me ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา ทัวร์ไต้หวัน 4วัน 3คืน
ไทเป ไถจง จิ๋วเพื่น สุริยันจันทรา

พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี

บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เสี่ยวหลงเปา สูตรต้นตำรับ

เดินทาง

มีนาคม – มิถุนายน 2566

เดินทางโดยสายการบิน Vietjet Air (VZ)

น้ำหนักกระเป๋า 20 KG CARRY ON 7 KG

เริ่มต้นเพียง 15,888.-

เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ บูราโนแห่งไต้หวัน

หมู่บ้านโบราณ จิ่วเพิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง

วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียง คเช็ค วัดหลงซาน ตึกไทเป 101

ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดกลางคืนอี้จง และ ย่านซีเหมินติง

พัก เถาหยวน 1 คืน ไถจง 1 คืน ไทเป 1 คืน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ ทัวร์ TAT : 51/00732
คุณบอมส์ 061-7195459
Line : nbholiday2014
Email : kritchanat007@hotmail.com

คุณฟอร์ม 091-8186049
Line : formmychat
Email : formzero12@gmail.com

คุณปังปอนด์ 062-9295990
Line : pangpond_like
Email : pp_akira@hotmail.com

แชร์เรื่องนี้ :

Recommend!

โปรแกรมทัวร์แนะนำ